WELCOME ADDITIONAL KNOWLEDGE

The Agency conducted trainings on New models and tools for export, as well as on Industry 4.0 and PR.Within topics related to online consumer trends, web content management and digital marketing, we have learned about new forms of e-notification and e-document sharing to improve collaboration and business.Within the topics of the fourth industrial revolution, business digitalization, BIG data and changes in the PR communication and marketing industry, we learned about new approaches and focus on IoT, which will help us in consulting and providing our services.

 

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund.

 

 

V agenciji smo izvedli usposabljanji na temo Novih modelov in orodjih za izvoz ter na temo Industrije 4.0 in PR.

V okviru tematik o trendih spletnih potrošnikov, upravljanju spletnih vsebin ter digitalnega marketinga smo spoznali nove oblike e-obveščanja ter e-izmenjave dokumentov za izboljšanje sodelovanja in poslovanja.

V okviru tematik četrte industrijske revolucije, digitalizacije podjetij, BIG data in sprememb v PR komunikaciji in marketinški industriji smo se spoznali z novimi prijemi in usmeritvijo na IoT, ki nam bodo pomagali pri svetovanju in izvajanju storitev.

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

(www.eu-skladi.si)

 

 

EN|DE|FR